Overig

Verkeersregelaar
U heeft een evenement of een andere activiteit of verkeershinder waar veel verkeer of bezoekers op af komen? Wij zorgen ervoor dat al het verkeer goede en vlotte doorgang heeft. Er wordt een verkeersplan gemaakt om de stromen van verkeer in goede banen te leiden. Om hectiek, files en onveilige situaties te voorkomen. Dit plan wordt besproken met politie, gemeenten en overige betrokken partijen. De mensen van Van der Lei Facility zijn in het bezit van het certificaat verkeersbegeleider. Dit alles samen zorgt ervoor dat uw evenement op een verantwoordelijke manier goed geregeld is.